Energap
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑρχικήΝέαΥπηρεσίεςΣυνεργασία με επιχειρήσειςΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιΧρήσιμα ΑρχείαΕπικοινωνία
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Φυσικό Αέριο
Θερμιδομέτρηση & κατανομή δαπανών
Μελέτη Θέρμανσης
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Ο κανονισμός ενεργειακής απόδοσης θέτει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

 

Ειδικότερα, σκοπός του αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης  με την ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Για τους σκοπούς αυτούς ορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων για την εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίσης καθορίστηκαν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.

 Η Energap αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης με 3 απλά βήματα:

Βήμα 1ο: Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφτούμε και να σας ενημερώσουμε για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου σας καθώς και την διαδικασία της ενεργειακής αποτύπωσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Βήμα 2ο:
Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. Ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και την άδεια εισόδου στο προς επιθεώρηση κτίριο.
Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε αλλά και να σας συμβουλεύσουμε σωστά , είναι αναγκαίο να μας παρέχετε όλα τα απαραίτητα από την νομοθεσία στοιχεία:
Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης,
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη, τομή και τοπογραφικό),
Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (Μελέτη θέρμανσης και Ζεστού νερού χρήσης),
Λογαριασμοί ενέργειας (Πετρελαίου - κοινόχρηστα, Ηλεκτρικού ρεύματος).

Βήμα 3ο: Επιβεβαίωση των στοιχείων και έκδοση του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Μετά από την αξιολόγηση των στοιχείων εκδίδεται το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το όποιο έχει ισχύ για 10 χρόνια. Η Energap στη συνέχεια αναλύει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου σας και σας προτείνει επεμβάσεις που θα αποφέρουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ;


Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι αναγνωρισμένο έγγραφο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και έχει σαν σκοπό την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου σε εννέα κατηγορίες (Α+ έως Η).


Πότε απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Η έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού απαιτείται σε όλα τα κτίρια  (νέα και υφιστάμενα) συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ. για τις παρακάτω κατηγορίες.
  • Κατοικίες
  • Γραφεία
  • Ξενοδοχεία
  • Δημόσια κτίρια
  • Νοσοκομεία
Για τα υφιστάμενα κτίρια το πιστοποιητικό απαιτείται για οποιαδήποτε αγοραπωλησία ενιαίου ή τμήματος (διαμέρισμα) κτιρίου από 9.11.2010. Ενώ για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου (πχ. διαμέρισμα) ή για  επαγγελματική στέγη η απόκτηση του πιστοποιητικού θα απαιτείται από 9.7.2011.


Απαιτείται  πιστοποιητικό σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων;


Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται μόνο σε νέες μισθώσεις και όχι σε ανανεώσεις υφιστάμενων.

Πόσο στοιχίζει η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

Για περιπτώσεις κατοικιών:
  • Όταν επιθεωρείται ολόκληρη η πολυκατοικία το κόστος είναι 1,0 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 €)
  • 'Οταν επιθεωρείται τμήμα πολυκατοικίας (Διαμέρισμα) το κόστος είναι 1,25 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 120 €)
  • Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία το κόστος είναι 1,25 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150 €)
Για άλλες περιπτώσεις (π.χ. Γραφεία, καταστήματα κτλ.):
  • Το κόστος είναι 1,5 ευρώ/τ.μ. (ελάχιστο κόστος 150€)

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου, για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο.
3. Κάτοψη (σχέδιο στο οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία).
4. Τοπογραφικό σχέδιο (εάν υπάρχει).
5. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
6. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια (θέρμανσης), εάν υπάρχουν.
7. Μελέτη θερμομόνωσης (εάν υπάρχει).
8. Φύλλο συντήρησης λέβητα.
9. Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας.
10. Τακτοποίηση αυθαιρέτου (εάν υπάρχει)

ΑρχικήΝέαΥπηρεσίεςΣυνεργασία με επιχειρήσειςΧρήσιμοι ΣύνδεσμοιΧρήσιμα ΑρχείαΕπικοινωνία